Basahin at unawain ang tula. .Ang Aking Pag-ibig(How Do I Love Thee