Kasaysayan ng Wikang Pambansa: Panahon ng Katutubo, Kastila at