ARALIN 6:vKaugnayan ng Matalinong Pangangasiwa ng mga Likas na Yaman