Ugnayan ng Simbahan at Pamahalaang Kolonyal 1 Ang Pilipinas sa