/1970s pampalakasan na pilipino :: balitang pampalakasan tungkol sa asal/