Pagpapalaganap ng gawain ng mga diyablo at mangkukulam basta parating