Titik Cc C Mga Bagay Na Nagsisimula Sa Letrang Cc Letter C – Cuitan Dokter