tumutulong ang bawat bahagi sa paghahayag ng isang pangunahing diwa