Group 3 uri ng pangungusap ayon sa kayarian o pagkakabuo