Apostrope: Kahulugan at mga Halimbawa ng Apostrope sa Pangungusap