KAHULUGAN NG KATOTOHANAN SA LIPUNAN - BOKABULARYO - 2021