Paano mo pananatilihin angugaling mapagpasalamat sakabila ng ganitong