3 ang kahalagahan ng isang pamilya by DEPED Reg. 10 - Issuu