Kakashi | Naruto e sasuke desenho, Arte naruto, Kakashi hokage