Kalahating taon ng quarantine: Paano hinagupit ng pandemya ang