Gumawa ng poster na nagpapakita ng pagpapahalaga ng ating likas na yaman