Pagsusulat sa Filipino ang magpapasigla sa panitikan ng bansa – Lumbera