1.)ANG ISANG PAMARAAN NG PAGLILIPAT O PAGIIWAN NG BAKAS NG ISANG