Magbigay ng ilang mga paraan upang makaiwas sa pagiging batang-ina o