1. Kinakailangan bang matugunan ang mga pangangailangan ng tao