Iba't Ibang Uri ng Sakit sa Balat at Gamot Sa Mga Ito