Gawain sa Pagkatuto Bilang 2 Magsaliksik at pumili ng isang lugar sa