Pagbabalik-aral sa mga problema na natatagpuan sa mga malaking lunsod