pananampalataya – Pahina 4 – Papalapit na Kidlat ng Silanganan