Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Maghanda ng Sapat na Mabubuting