iii._lokasyon_ng_pilipinas.ppt - LOKASYON NG PILIPINAS PARAAN SA