Wikang Filipino: Lakas ng Bayan, Daan Patungo sa Matuwid na Kinabukasan