Mga dibdib ng mga drawer sa sala (58 mga larawan): sulok o tuwid