Gawain 8. Magbigay ng apat (4) na halimbawa ng pangungusap na