“Ang mga nagugutom ay inyong pakainin, ang mga walang tirahan ay inyong