Kagat Ng Daga At Iba Pang Hayop: Mga Kailangang Tandaan