Pagpanaw ng isang bata, palaisipan kung ano ang ikinamatay - News Keener