Ang kasipagan ng isang bata na nangangahoy pagkagaling sa paaralan ay