The Fallacies of the Church: SPLENDOR1618 TINAWAG NA MGA ASO ANG MGA