Pagsaliksik sa Komunidad; Pagmasid at Pag-analisa sa Tagapahiwatig ng