panuto hanapin at bilugan ang mga salitang nabuo mula sa letrang nasa